Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce s rodiči


         Záměrem mateřské školy je udržovat úzkou spolupráci s rodiči. Rodiče, kteří chtějí umístit své dítě v naší mateřské škole, mají možnost v den otevřených dveří nahlédnout do prostor MŠ, seznámit se s dokumentací a koncepcí školy. 

        Učitelky navazují kontakt s rodiči a konzultují s nimi potřeby a zájmy dětí, z čehož pak vytváří podmínky pro adaptaci dětí v mateřské škole.Rodiče rádi uvítáme na společných akcích jako jsou besídky, drakiády, stopovaná, besídky, výlety, aj...)
       Rodiče mají prostor pro vyjádření svých připomínek a námětů při osobním kontaktu, prostřednictvím nástěnek v hale nebo v knize návštěv na internetu.
   

Spolupráce se Základní školou


        Mateřská škola se snaží o co největší usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do ZŠ. Než jdou děti v únoru k zápisu, vydávají se předškoláci do ZŠ Jih do první třídy, kde si prohlédnou její prostory a vyzkouší si nanečisto co je čeká.


Spolupráce s projektem "Les ve škole, škola v lese"

 

     Naše mateřská škola je zapojena v projektu Les ve škole škola v lese. Jedná se o podporu ekologické výchovy a rozvoj lásky k přírodě. Děti v průběhu roku plní úkoly, účastní se ekologických programů a vycházek a dostávají materiály k výuce ve třídě i v terénu.

  

 

pokračování