Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je Montessori?

22. 8. 2014

Co je Montessori?

Metoda Montessori je jednou z alternativních metod vzdělávání dětí, která nese jméno své zakladatelky Marie Montessori. Ta byla italskou lékařkou a přirozeným vývojem dětí se začala zabývat před více než 100 lety. První Dům dětí založila v roce 1907 v Římě. Již roku 1929 byla založena mezinárodní Montessori společnost (Association Montessori Internationale – AMI).

V průběhu své praxe, kdy se zabývala zejména problémy s výchovou a vzděláváním dětí dospěla k zajímavým závěrům – dítě se naučí chodit, mluvit a používat předměty pomocí vlastní tvořivosti – bez toho, aby ho to dospělý učil.
Na základě těchto principů vypracovala Metodu Montessori, kdy je v dítěti vzbuzován přirozený zájem skrze využití speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného pracovního prostředí. Takto vedené dítě si pak vytváří svůj vlastní úsudek a tvoří si správné pracovní návyky.

Vztah vychovatele a dítěte je postaven na principu: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Metoda je založena na používání speciálních pomůcek, které byly vyvinuty přímo pro praktikování jednotlivých činností, her a způsobů poznávání. Aby si dítě lépe uvědomovalo sociální jednotu, ve které je jedinec respektován ostatními subjekty, je při praktikování této metody upřednostňováno slučování dětí různého věku. V takto věkově smíšených skupinách, pak vzniká harmonické soužití a vzájemná spolupráce.

 

roč bychom měli posílat naše dítě zrovna do některého z Montessori zařízení?

Osobnost dítěte, jeho inteligence a přístup k životu se tvoří v období od narození do šesti let. V této době je dítě nejvnímavější, nejzvídavější a má přirozenou touhu zkoumat vše, co jej obklopuje.  Montessori třída otvírá prostor pro tuto zvídavost a nabízí dítěti příležitost porozumět sobě samému i světu, který ho obklopuje, prostřednictvím pečlivě vytvořených pomůcek a materiálů. Učitel je spíše chápán jako průvodce, který zprostředkovává kontakt s novými zkušenostmi.

 

Proč je v Montessori třídě často takové ticho a klid? 

Při této metodě je cílem vytvořit pro dítě takové prostředí, které ho strhne do hluboké koncentrace, tak aby se dokázalo na svou činnost soustředit a plně tak využívalo své polarity pozornosti. Děti se pak sami při tak hlubokém soustředění ztiší. Dítě, které se plně ponořilo do své činnosti, se dostává do stavu hluboké koncentrace, z pohledu pozorovatele až fascinace a samo se v té chvíli ztiší

Proč jsou třídy věkově smíšené?

Smíšená skupina dětí různého věku a schopností dává dětem příležitost, aby si vzájemně pomáhaly a tím se učily toleranci    a odpovědnosti. Nemusí to být vždy učitel, kdo řeší problémy. Většinou je tímto pomocníkem jiné dítě. To by ve třídě dětí stejného věku a dovedností nebylo možné. Učitel rozezná, kdy je dítě připraveno naučit se novou dovednost podle svého zájmu a v tom okamžiku dítěti toto umožní způsobem odpovídajícím individuálním potřebám dítěte.
Děti se učí také od sebe vzájemně, respektují svoje vlastní schopnosti i schopnosti ostatních být někdy učitelem a někdy žákem. Zkušenější děti nemají povinnost pomáhat mladším, ale tuto touhu pomáhat v sobě samy nachází.

Proč nejméně tři dny v týdnu?

Pro přirozený vývoj osobnosti děti potřebují kontinuitu a mnoho příležitostí k ověřování svých zkušeností. Jestliže přichází pouze pár dní v týdnu, necítí se být plně součástí třídy. Jsou účastny jen částečně a chuť spolupracovat s ostatními a převzít zodpovědnost za své jednání se u nich vyvíjí pomaleji. Také adaptace na pobyt bez rodičů je pro tyto děti náročnější – systém více dnů se stejným rytmem je pro malé děti přehlednější.

Jsou Montessori školy náboženské?

Samotná Montessori metoda nemá žádný náboženský kontext. Naše zařízení není součástí žádné církve, ale plně respektuje právo každého jedince na svobodu vyznání.

Montessori škola je do páté třídy. Co pak?

Ve věku, kdy děti přecházejí na druhý stupeň základní školy, jsou díky používanému přístupu dostatečně připravené přijmout i takovéto zásadní změny. Jejich emocionální stabilita a způsob, jakým jsou schopny objevovat nové informace, se i v klasickém školství zúročí.

 

Naši cílem je připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Osobnost takového člověka je motivována k dalšímu vzdělávání a svým zodpovědným životním postojem se stává spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti.

S prvky Montessori…..