Jdi na obsah Jdi na menu
 


VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY

22. 8. 2014

VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY

Přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. Poskytuje přirozené podmínky pro socializaci dítěte, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý další život.

Mateřská škola vytváří podmínky, které se co nejvíce přibližují struktuře velké rodiny a jsou nejpřirozenější pro rozvoj socializace a sociálního učení dětí. Tomuto záměru nejlépe vyhovují věkově smíšené třídy.
Dávají totiž dětem příležitost, která se již v průběhu dětství a dospívání nevyskytne. Čím větší je věkový rozdíl mezi dětmi, tím bohatší a pestřejší jsou kontakty mezi nimi, tím více sociálních rolí a strategií si děti mohou osvojit, tím více příležitostí mají k přirozené nápodobě, k rozvoji jazyka a komunikace.

Učí se

-         jak obstát mezi ostatními,

-         jak vstoupit do hry, jak se uplatnit a prosadit

-         jak navázat nebo odmítnout kontakt

-         jak sdělit svá přání nebo nesouhlas

-         jak někomu pomoci, jak se jednou podřídit a podruhé vést

-         jak se přizpůsobit a ovládnout, jak kultivovat agresi atp.

-         poznávat druhé, hodnotit jejich i své projevy, nacházet svou identitu

-         rozlišovat roli mužskou a ženskou

 V tomto věku se formují základy společensky významných postojů a také schopnosti jako souhra, soucit, součinnost, soustrast, soucítění, spolupráce, solidarita, vzájemnost, které se mnohdy projeví až v dospělosti. Vznikají první kamarádské vztahy, vytváří se základy přátelství.

 

Ve smíšených třídách vznikají přirozené skupinky dětí (ne jen podle věku, ale i podle individuálních schopností), kde spolu tvoří, hrají si a z nabídky činností si během dne vybírají. Není zde nezdravá soutěživost, jak tomu často bývá ve třídách homogenních. Nabídka činností je individuální, skupinková a nebo celé třídy. Povídáme si v kroužku (tzv. komunikativní kruh) o prožitcích , děti vyjadřují své  názory a pocity.