Jdi na obsah Jdi na menu
 


Etická výchova rozvíjí osobnost, její identitu a prosociálnost

24. 8. 2014

 

ETICKÁ VÝCHOVA –výchova k prosociálnosti (pomoci druhému bez vidiny zisku, myslet na druhé, být vstřícný…)

 

Ø     Etická výchova rozvíjí osobnost, její identitu a prosociálnost

Ø     Rozvoj prosociálního chování

o       schopnost být sám sebou

o       stát se osobností

o       mít svou identitu

Ø     Etická výchova vede ke spolupráci a tím plní důležité poslání. Vede člověka k prosociálnosti – člověk, který má rád sebe i druhé.

 

Ø     Úkol Etické výchovy

o       Vytvořit ve skupině atmosféru otevřenosti, srdečnosti, přání dobra

o       Vytvořit komunitu charakterizovanou vzájemným pochopením, respektováním, přáním dobra

o       Cítit se bezpečně, nabývat sebedůvěry i důvěry k ostatním

 

- Počátečním krokem je

 

KOMUNIKACE  (ochota začít pracovat)

o       Respektovat řád skupiny, zapojit se, přijímat chyby a překážky, učit se hledat řešení problému, chápat rozdílnost názorů

o       Schopnost spolupracovat, vyjádřit postoj kultivovanou formou

o       Rozvoj citu pro situaci

o       Vnímat a posilovat vzájemnou důvěru

 

DŮSTOJNOST ČLOVĚKA, SEBEÚCTA-sebehodnocení (zdravé sebeoceňování je důležitým předpokladem prosociálnosti a zdravého rozvoje charakteru)

o       Přijetí dítěte takové jaké je a vyjádření pozitivního vztahu k němu

o       Připisování pozitivních vlastností

 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH (připisování druhým pozitivní vlastnosti)

o       Vytváření pěkných vztahů mezi lidmi

 

TVOŘIVOST A INICIATIVA (jsou v praktickém životě důležitější něž věcné znalosti)

o       Podpora přirozenosti a tvořivosti dítěte, nemanipulovat s ním

-         Co bys udělal v takové situaci?

-         Jak bys to dokončil?

-         Co uděláš, když…

 

VYJÁDŘENÍ A KOMUNIKACE (schopnost vyjádřit city je důležitým předpokladem empatie)

o       Pro rozvoj charakteru je důležité umět rozpoznat, identifikovat a usměrňovat svoje city

o       Je důležité naučit se přijímat a respektovat pocity druhého člověka, vážit si jeho schopnosti projevovat je, nepopírat jejich přítomnost a umět na ně vhodně resgovat.

 

EMPATIE (vcítění se do druhého člověka)

o       Empatie ulehčuje a zjednodušuje komunikaci mezi lidmi

o       Empatičtí lidé potřebují málo slov, aby pochopili situaci jiných a vžili se do ní

o       Projevy prosociálního chování jako pomoc, darování nebo spolupráce obvykle vyplývají ze soucitu, z poznání nebo vycítění potřeb a tužeb jiných

 

ASERTIVITA A UVOLNĚNÍ AGRESIVITY (chování je jasné, přiměřené, snaží se vyjádřit to, co chce, aby druzí pochopili, když chce, aby byly respektovány jeho zájmy, snaží se respektovat zájmy jiných)

o       Asertivní chování rozvíjí prosociálnost a umožňuje rozvíjet prosociální hodnoty ve skupině (zůstat sám sebou, zachovat si svou vlastní identitu, trvat na svých právech-nárocích, ale přitom se chovat prosociálně a brát ohled i na práva druhého

o       Agresivní chování je to hněv nad vlastní bezmocí, neschopnost vymoci si své právo spravedlivým způsobem

o       Je zřejmé, že agresivita vede ke zhoršení vzájemných vztahů a znemožňuje účinnou spolupráci

 

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY (modelem, vzorem, tedy tím, jehož činnost či chování napodobuje)

o       Jednotlivec poznává a spoluprožívá chování druhého a po určitém čase napodobuje chování druhého

o       Důležitý je pozitivní vzor, pozitivní hodnoty

 

SPOLUPRÁCE, POMOC, DAROVÁNÍ, DĚLENÍ SE (je vrcholem etické výchovy, protože člověk objevuje a dosahuje hluboké identity se sebou právě v prosociálním chování)

o       Cílem je šťastný člověk-ale jen člověk prosociální je šťastný

o       Ve skutečnosti přináší prosociální chování tomu, kdo daruje nebo pomáhá hluboké uspokojení