Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třída Krtečků: Respektovat a být respektován

24. 8. 2014

 

Respektovat a být

respektován

 

 

Smyslem naší práce je používat tyhle moderní

metody: 

·       Podporování dítěte: „Zkus to, To zvládneš, Držíme ti palce. “ 

·       Sympatizování s dítětem: hledáme na dítěti  

    Pozitivní vlastnosti a chválíme za to, v čem je dobré.

Příklad: „Ten úklid jsi zvládl rychle a dobře“

             „To musíš mít pořádnou radost, že se ti to podařilo“.

·       Počítání s aktivní spoluúčastí dítěte - individuální práce nebo ve skupinkách

Příklad: „Chceš si s námi povídat nebo budeš vybarvovat obrázek.“ 

·       Podpora samostatného rozhodovánídodává pocit sebejistoty, zdravé sebevědomí. „Jsem důležitý, zvládnu to“

Příklad: „Oblečeš si svetr nebo mikinu?“

             „Chceš celý rohlík nebo půl?“

·       Rozvíjení a podpora vstřícné empatické reakceděti potřebují, aby druzí chápali a přijímali naše pocity

Příklad: „Zdá se, že tě to zklamalo...“ „Vidím, že pláčeš... pauza (dáváme možnost dítěti na vyjádření) „Máš dobrou náladu...“

·       Přijímání dětí

a)   přijímání dítěte takové jaké je – projevujeme přátelský vztah - používáme cit, empatii

 b)   přijímání skupiny jaká je – vedení k pocitu sounáležitosti, spolupráce

 ·       Rozvíjení schopností naslouchat, komunikovat

-         povídáme si o pocitech v komunitním kruhu (Jak se cítíš,když...)

-         v diskusním kruhu sdělujeme názory, postoje, nápady k situaci

-         povídání, domluva dětí při hře: „Dáme ten most  sem nebo na druhou stranu.“

·       Řešení konfliktů mezi dětmi

a)   jak vyjádřit své negativní pocity aniž bychom útočili na

charakter druhého------ ŘÍCT TO: Nelíbí se mi to! Nedělej mi to!

Příklad řešení konfliktu mezi dětmi v praxi:

dítě 1) : „Nelíbí se mi, když mi takhle říkáš.“

dítě 2) : „Tys mi shodil pouzdro, tak jsem ti řekl, že jsi nešika.“

dítě 1) : „Tak už mi tak neříkej a promiň za to pouzdro.“

dítě 2) : „Tak dobře.“ 

b)   pokud útočník (dítě) reaguje negativně nebo posměšně, mělo by dítě svůj výrok zopakovat (MNĚ to Vadí) a odejít.

 

Ne ty, ale co jsi udělal je špatnédůležitá je náprava nežádoucího chování (nepřipomínáme dítěti dřívější špatné chování – konflikt řešíme hned a už se k tomu nevracíme.)

·       Vedení dětí k zodpovědnosti a posilování etické výchovy- výchovy k prosociálnosti (viz. Etická výchova)

a)     pomoc druhému bez očekávání zisku (myslet na druhé, vstřícnost - chci druhému pomoci, cítím to tak) 

·       Sledování osobního pokroku dítěte

a)     uč. sleduje, zaznamenává (při hrách, zadaných úkolech, pobytu venku...), nenásilné rozvíjení dítěte v každé chvíli.

 

Hodnotné pro práci s dětmi je:

 

 

§       Vcítění se do dítěte - sledovat potřeby dětí

§       Reagování na momentální situace (nechat dítěti prožitek)

§       Dávat návodné otázky (jak by se to dalo udělat…, co s tím uděláš, mohu ti nějak pomoci)

§       Neodpovídat za dítě dovést dítě k přemýšlení a k seberozvíjení – rozvoji

§       Dávat prostor dítěti (k sebevyjádření, samostatnost, volbě, prožitkům…)

 

POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ VÝCHOVNÝCH Situací:

 

 

1.Krok - děti řeší konflikty samy bez dospělého

a)   přímé řešení situace Dítě x Dítě (jen zúčastněné děti)

b)   řeší: Dítě x Dítě - učitelka jen pozoruje a sleduje vývoj, pomůže…

c)   modelové, navozené situace pomáhají dětem řešit konflikty v praxi

 

2.kroknásleduje tehdy, když děti nezvládly situaci řešit samy a chtějí to řešit (mnohdy stačí jen dítě vyslechnout-někdy už to nechce řešit, chce se jen svěřit-v tento okamžik je dobré poskytnou dítěti

1) EMPATICKOU REAKCI (hmm, vidím, že tě to bolí…, mrzí…, trápí)

2) PODPORU (mně by to taky mrzelo…, naštvalo…)

3) POMOC: MŮŽU TI NĚJAK POMOCI…

 

 

3.krok – následuje tehdy, když dítě neví, jak situaci řešit (např. velký věkový rozdíl, špatná výslovnost dítěte...

 

a)   popis situace: „Vidím, že se stalo...

b)   v čem je problém, objasnění: „Bylo by dobré, kdyby Jirka věděl, co se ti nelíbilo.“

c)   hledání cesty k řešení: „Většinou pomůže, když... (se omluvíš, napravíš chybu...)

   

SPOLEČNÉ VYTVÁŘENÍ PRAVIDEL:

 Vytvoření potřebných mantinelů při jednání a chování dětí, lidí

 a)    pravidla zajišťují dětem pocit jistoty, bezpečí, orientace

b)   pravidla vytváříme s dětmi společně

c)    když nejsou určená pravidla vzniká chaos, nejistota

d)   pravidla jsou smysluplná, srozumitelná

e)    dbáme na důsledné dodržování pravidel (děti se hlídají mezi sebou a pravidla si navzájem připomínají – viz. pravidla v herně.)

 

Příklad: „Vidím, že běháš mezi stolečky“ – jak to napravíš?

           " Na lehátku se leží.“

 

f) pravidla máme i graficky zpracovaná

 

PROJEVUJEME UZNÁNÍ, OCENĚNÍ A POSKYTNEME

ZPĚTNOU VAZBU

 

§       Paní učitelka popíše co vidí: „Vidím tady sluníčko, komín.“

 „Vidím, že máš ustlanou postel, poskládané pyžamo.“

§       Popíšeme pocity při úspěchu: „To musíš mít pořádnou radost, že se ti to podařilo.“

§       Poděkujeme: „Děkuji, žes uklidil všechny pastelky ze stolu.“

§       Poukazujeme na pozitivní přirozené důsledky: „Ten úklid jste zvládli rychle a dobře.“

§       Popíšeme vlastní pocity: „Je tak příjemné přijít do uklizené místnosti.“

§       Pojmenujeme chování dítěte: „Složit tak těžkou skládačku, to chce pořádnou trpělivost.“

 

ČEMU SE VYHÝBÁME – CO NEBUDEME DĚLAT

 

a)     je vyloučeno manipulování s dětmi

b)    zbytečné organizování dětí

c)     podporování nezdravé soutěživosti mezi dětmi

d)    jakákoliv komunikace s dítětem, kterou pociťuje jako násilí je nepřípustná

e)     nesrovnáváme děti: „Podívej Jirko, Petr to má lepší než ty“

 

      Vede k ponižování a méněcennosti 

                                 dítěte!!!