Jdi na obsah Jdi na menu
 


19) Naše téma „Z pohádky do pohádky“ skončilo 1.3.

10. 3. 2019

Naše téma  

„Z pohádky do pohádky“ skončilo…

Naše téma jsme s dětmi prožívaly od 2. ledna do 1. března 2019

Především u předškoláků (5-7 letých) jsme se zaměřovaly na kompetence:

 • aby dokázal vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými aj.)
 • aby se učil hodnotit své osobní pokroky, oceňovat výkony druhých
 • aby dokázal rozpoznat a využívat svoje silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

Úkolem všech dětí bylo:

-  vědomě vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

-  produkovat zpaměti říkanky, písničky, pohádky

-  požádat druhého o pomoc pro sebe i jiné dítě

-  zvládat vokální i instrumentální dovednosti

-  vnímat, že příroda má svůj řád

Pohádky a činnosti, kterým jsme se v tématu věnovaly:

(s ohledem na věk dětí 3-6 (7) let, jejich schopnosti, možnosti a jejich zájem)

1) O třech prasátkách

-   stavění domečků z kostek (kostky papírové, molitanové, dřevěné)

 • vyprávění pohádky (vcítění se do rolí, do situace a pocitů prasátek)
 • poučení z pohádky (budeme pracovití, pomůžeme druhému…)

2) O perníkové chaloupce

- společná práce dětí (výtvarně-pracovní) „Perníková chaloupka“ (bílou barvou  

  zdobily „perníčky“, lepily na chaloupku papírové perníčky

- zdobily perníkové srdíčko

- vyráběly plošné loutky Jeníčka a Mařenku

- vyprávěly pohádku s pomocí obrázků nebo zpaměti (bez obrázků)

-  dramatizovaly pohádky v jednoduchých kostýmech MŠ

-  hrály muzikál „Perníková chaloupka“ (text+písničky a pohyb)

-  pohybové hry: Jeníček, Mařenka (bloudí lesem, sbírají jahody, potkají motýla atd.)

3) O koblížkovi

- poslech pohádky, rýmovaná pohádka Fr. Hrubín

- vyjmenování postav v pohádce (rozdělení se do rolí, střídání se)

-  zapamatování si textu, popěvek „Já koblížek, koblížek…“

-  vyrábění masek na obličej (liška, medvěd, zajíc, vlk apod.)

-  dramatizace pohádky

4) Červená Karkulka

-  poslech několik variant pohádek s různým koncem, rýmovaná pohádka F. Hrubín

-  doplňování textu v pohádce

-  vyprávění podle obrázků, sestavování děje (první-poslední)

-  najdi 5 rozdílů, co nesla Karkulka v košíčku, jaký byl vlk? Karkulka, myslivec?

-  pohybové hry: Karkulky x vlci

- dramatizace pohádky, muzikál

5) O neposlušných kůzlátkách

- vyrábění čelenky (vlk, koza, kůzlata)

- obkreslování šablony, vybarvování, stříhání plošné loutky na špejli

- poslech pohádky, veršovaná pohádka

- prohlížení obrázků k pohádce, popis obrázků, vyprávění podle obrázků

- seznámení „kovář“ co o něm víme,co umí, co dělá, co používá při své práci

- dramatizace pohádky, práce s maňásky, plošnou loutkou

- zpívaná pohádka Vlk a kůzlata (Vypráví nám pohádka, jak vlk sežral kůzlátka)

- poučení z pohádek (nikomu neotvírat, poslouchat rodiče, nechodit samo,  

  nezůstávat samo doma (být obezřetný při setkání s cizími lidmi, nebrát si nic)

 O Smolíčkovi

- vyprávění pohádky s maňásky p.učitelkou se zapojováním dětí do děje

  (Jezinky, jak asi vypadaly, jak prosily, jaké byly…, Smolíček, Jelen)

- rýmovaná pohádka O Smolíčkovi- F. Hrubín

-  dramatizace pohádky s předškoláky

Děti třídily maňásky (pohádky-postavičky k pohádkám, které jsme hrály)

Zdravotní cvičení

 • s pytlíčky (chůze s pytlíčkem na hlavě, přendávání nad hlavou, za tělem, pod nohou, v nižších polohách- v kleče, sedě)
 • protahovací cviky ve stoje, „kočička“ nahrbit, vyhrbit apod.)
 • s míčky (motivace: kůzlata si hrají)
 • přendávání míčků z ruky do ruky, pod koleny, kutálení míčků apod.)
 • se stuhami (tanec na karnevale, oslava narozenin)

Předškoláci

- matematické představy (počítání, třídění do skupin, poh.postav, loutek, maňásků)

- grafomotofika (cesta do pohádky, hledání cestiček, uvolňovací cviky, pracovní listy)

- jazykové chvilky (rýmované pohádky, básničky, co se rýmuje, vytleskávání)

- předčtenářská gramotnost (vyprávění pohádek, zapamatování textu, dramatizace,

  popis obrázků, rozdíly apod.)

- doprovod na hudební nástrojky

Pohádkový den/ples se velice vydařil

 • viděli jsme různé tradiční pohádkové postavy v kostýmech
 • velké poděkování vám rodičům v přípravě kostýmů pro děti

-   průvod masek po třídě, tanec, komunikace, muzikály k pohádkám

-   spolupráce, součinnost třídy, společné stolování „ královská hostina“

-   pavučina přátelství (komu posíláš klubíčko a proč?)

Četba dalších pohádek na lehárně před odpočíváním na lehátku

Ukončení tématu 1.3.

 • Hodnocení tématu společně s dětmi (které pohádky jsme hrály…)
 • Diskusní kruh: Jaké pohádkové postavy mají dobré srdce, které ne
 • Komunitní Kruh: Která pohádka se ti nejvíce líbila. Co se ti nelíbilo.
 •  Jaká pohádková postava se ti líbila/nelíbila. Jakou roli rád hraješ? 

     

smiley