Jdi na obsah Jdi na menu
 


2) Září- Vítáme vás ve školce (Vítáme tě u Krtečků)

25. 9. 2018

ZÁŘÍ – Vítáme tě u Krtečků

 pŘIVÍTÁNÍ S Třídou Krtečků

-  součinnost, spolupráce, pomoc

-  prosociální chování (myslet na druhé, dělit se, střídat se…)

-  řešení nových situací, pocitů…

-  vnímání pravidel

-  výběr činností, jak pracovat…

spolupráce s Novými dětmi (nové role ve třídě)

Předškolní děti  (5-7let) (červení, zelení): se během celého dne učí rozvíjet své schopnosti,  vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Mezi sebou se snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých životních postojů.

Věkově střední děti (4-5-let) (modrásci): zvládají sebeobslužné činnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty a rozvíjet se v  dalších oblastech dle svých možností a schopností.

Věkově  mladší děti (2,5-3,5 letí) (bělásci a žluťásci): se snaží zvládat sebeobslužné činnosti podle vzoru staršího kamaráda, nápomocí p. uč., seznamují se s prostředím, ostatními dětmi a dospělými, učí se komunikovat a snaží si hrát a dělit se o hračky, učí se zvládat být bez rodičů ve školce.
Paní učitelky, personál Mš

- ve třídě Krtečků, ale i Zajíčků, Ježečků, p. kuchařky, p. uklízečky

pracujem s pomůckami

-   přemýšlecí, přesýpací i vodní koutek s pomůckami

Prožíváme  situace během dne:

Radost z podařeného, pomoc někomu, smutek z něčeho, těšení se na něco, nervozita, nedorozumění, řešení konfliktu, veselost, loučení…

Diskusní kruh:

Jaká je naše třída? (symbol, barva…)

Co se tady změnilo?

Jaké jsou děti u Krtečků? (máme nějaké nové děti…)

Jak se jmenuje naše školka? (logo, ostatní třídy se jmenují jak?)

Komunitní kruh:

Kdo je tvůj kamarád?

S čím si rád hraješ, pracuješ?

Hudebně pohybové činnosti, básničky:

 • Slunečnice - školka naše
 • Čas školky
 • Vláček přátelství
 • Aerobní cvičení: Kamarád, Beruška, Čáp
 • Holky z naší školky (píseň s pohybem)

Vyrábíme, tvoříme, malujeme, kreslíme…

 • Vyrábění slunečnice
 • Kresba kamaráda, třídy, Krtečka
 • Z různého materiálu, který si děti vybírají ke tvoření
 • Obkreslujeme podle šablony, malujeme barvami

Spolupráce s rodiči: můžete přinést k tématu:

 • Knížky ke kamarádství, omalovánky…

Třída pracuje

 • s pravidly
 • mluvíme potichu, nerušíme ostatní děti při práci
 • uklízíme, půjčujeme pomůcky, střídáme se
 • bezpečně se pohybujeme
 • vnímáme pocity ostatních, nasloucháme si
 • pomáháme si, respektujeme se…

Děti

 • děti se učí řešit situace samy (To se mi nelíbí, nedělej mi to…)
 • být samostatní (sebeobsluha-oblékání, stolování- příbor, výběr činnosti…)
 • jsou zodpovědní za své chování (napravují své nežádoucí chování – omluvit se, utřít, podat, postavit znovu…)
 • být slušným a čestným člověkem (chovat se dle pravidel slušného chování, komunikovat-domlouvat se, snažit se být vzorem pro druhé, mluvit pravdu, vyjadřovat své pocity, názory, nápady…)