Jdi na obsah Jdi na menu
 


4) Naše první téma končí 5.10.2018

3. 10. 2018

Naše první téma 

 „Vítáme tě u Krtečků“ končí

Naše téma jsme s dětmi prožívaly od 3. září do 5. října.

Především u předškoláků (5-7 letých) jsme se zaměřovaly na kompetence:

-     aby dětským způsobem projevovali citlivost a ohleduplnost k druhým, pomáhali 

slabším

-     komunikovali v běžných situacích s dětmi bez zábran a ostychu

-     spoluvytvářeli pravidla společného soužití a rozuměli jim

Úkolem všech dětí bylo:

 • uklízet po sobě hračky, pomůcky apod.
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů
 • navazovat kontakt s dospělým, kterému bylo svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • adaptovat se na školu, zvládat její požadavky
 • orientovat se v prostorách MŠ

Celé září probíhalo ve znamení adaptace…

 • děti si zvykaly na prostředí třídy, uspořádání pomůcek, hraček a nových koutků…
 • zaujal je relaxační koutek s knihovničkou, obchůdek či domeček pro panenky…
 • kluky zajímala polykarpova stavebnice, ze které začali tvořit a skládat různé stroje (auta, lodě…)
 • poznávaly režim třídy (co se děje ráno, po svačině, po obědě, odpoledne…)
 • vznikaly rituály třídy (setkání na kroužku, přivítání se, společná písnička, uklízení hraček)
 • hledaly si kamarády, snažily se domlouvat, řešit situace, konflikty… („Můžu si s tebou hrát“? „ Půjčíš mi to“?  „Takhle to nechci“ apod.)
 • pracovaly v přesýpacím koutku, někteří vyzkoušely i vodní koutek
 • povídali jsme si o pravidlech třídy (slušnosti-jak se chovat ke druhému, co respektovat, být kamarádem, ale umět i říci „to se mi nelíbí, nedělej mi to“, pěkně a v klidu stolovat v jídelně, pravidlo bezpečnosti (jak chránit svoje tělíčko)
 • nežádoucí chování se děti snažily napravovat, omluvit se a přijmout „to, co jsem udělal, nebylo správné“.
 • slavili jsme narozeniny dětí, které jsou narozené v měsíci ZÁŘÍ
 • poznávaly jeden druhého (jak se jmenuješ, co máš rád), svoji značku formou her a prožitkových činností (najdi značku - značku si položíme na kroužek, posadíme se k ní)
 • společně vytvořily slunečnici z mačkaného papíru

Na konci tématu vidíme, že děti:

 • mají ve třídě kamaráda, více kamarádů nebo kamarádek…
 • vybírají si samostatně činnosti nebo hry dle své volby či zájmu…
 • komunikují mezi sebou, domlouvají se při hře (co kam postavit, dát…, tvoří hru)
 • když je něco nadchne nebo momentálně zaujme, je celá třída pohromadě
 • spolupracují na zadaném úkolu, snaží se splnit úkol, vyřešit…
 • baví je hudebně pohybové hry, písničky, básničky, cvičení s pomůckou (barevné šátky, overbally, kroužky…), překážkové dráhy apod.
 • hodně pracují s kinetickým pískem, kreslí do mouky, přesýpají, zatloukají
 • v komunitním kroužku říkají své pocity, zážitky a dojmy…
 • začínají kreslit, malovat, tvořit z papíru a stříhat s nůžkami

Každý den děti chodily ven a poznávaly zahradu i okolí školky.

Na procházky jsme chodili hlavně do přilehlých parků (u nemocnice, u Ferdinandova a Rudolfova pramene), kde měly možnost nerušeně pozorovat a poznávat.

Pozorovaly:

 • celý měsíc měly možnost pozorovat odbornou péči o stromy v období prořezávky- práce probíhala ve velkých výškách, pracovníci tedy museli používat speciální horolezecké vybavení
 • setkaly se s pánem, který prováděl zaměřovací práce, interagovaly s ním, pokládaly otázky…
 • protože se v parcích setkávaly s mnoha lidmi, byly upozorněny na bezpečnost při komunikaci, obezřetnost, slušnost, ohleduplnost (v lázeňských parcích se procházejí lidé, kteří se sem přijeli léčit, nemůžeme je tedy rušit…)
 • musíme dávat pozor na pejsky běhající volně po parku a upozorňovat nezodpovědné lidi na bezpečí našich dětí (mít pejska na vodítku)
 • měly hodně volného pohybu v parcích, na louce i u lesa (s pravidlem bezpečnosti)
 • ochutnávaly Ferdinandův pramen…
 • využily přírodniny pro tvorbu – stavěly příbytky pro skřítky (šišky, jehličí, větévky, listy), kreslily do písku, sbíraly a zkoumaly plody dozrávající na podzim (kaštany,- jírovec, žaludy- dub, různé druhy šišek-borovice, smrk, ořech- ořešák vlašský, líska, šípky, hloh…)
 • pozorovaly zvířata pohybující se v parcích (zjistily, že čím budou tišší, tím toho více uvidí) veverka si dělá zásoby, strakapoud a jeho práce na kmeni stromu, schovaná ropucha pod kamenem, hlemýždí ulita (druhy a rozdíly - hlemýžd zahradní a pásovka hajní). Zkoumaly život v trávě, velmi je zaujal hmyz vyhřívající se na zdi budovy kolonády.
 • pozorovaly příchod podzimu a proměny s tím spojené
 • zvyšovaly fyzickou zdatnost- překonávaly terénní nerovnosti (kopec, kořeny), hrály honičky, při kterých se spolu nejprve musely dohodnout na pravidlech. Házely na cíl a do dálky (šiškou, kaštany).

K tomuto tématu nás čeká etický program s p. Kalenskou a to ve středu 10.10. dopoledne. Záměrně je termín domluvený na říjen, kdy děti už svoji třídu znají, orientují se v ní, našly si kamarády a mohou tedy spolupracovat s p. Kalenskou.

 

Vám rodičům děkujeme za spolupráci a důvěru p.uč. Dana a Eva