Jdi na obsah Jdi na menu
 


7) Téma - Dary podzimu pomalu končí

13. 11. 2018

  Naše druhé téma  

 „Dary podzimu – Krtečkův podzim“ 

  pomalu končí…

Naše téma s dětmi prožíváme od 8.října do 16. listopadu.

Především u předškoláků (5-7 letých) jsme se zaměřovaly na kompetence:

-    aby kladly otázky, aktivně hledaly odpovědi

-    aby se nebály chybovat (d. je oceněno nejen za úspěch, ale i za snahu)

-    aby rozuměly slyšenému, slovně reagovaly, vedly smysluplný dialog

-    aby si uměly vytvořit svůj názor a vyjádřily jej

-    aby věděly, že svým chováním se podílí na prostředí, ve kterém žijí, že ho  

     mohou ovlivnit

Cílem bylo:

 • rozvíjet a užívat všech smyslů
 • rozvíjet sebedůvěru a osobní spokojenost
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

Úkolem všech dětí bylo (dle svých schopností, možností):

 • rozlišovat dle sluchu různé zvuky – hlasy zvířat, různé melodie, rytmus
 • zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, zopakovat ho
 • spolupracovat s ostatními, domluvit se na společném řešení
 • vyjadřovat a zachycovat skutečnosti ze svého okolí i svou představu prostřednictvím výtvar. doved.
 • všímat si změn v přírodě v souvislosti se změnami ročních období

Bylo to téma velmi bohaté a přínosné pro děti

 • tenhle podzim, pomalu celý říjen si děti užívaly „babí léto“ venku v přírodě nebo v parku
 • běhaly v listí, dělaly hromady z listí, skákaly do něj, vyhazovaly nad hlavu a volaly „prší“,smály se u toho a byly šťastné!
 • nahřívaly se na sluníčku, běhaly na louce…
 • sbíraly nejrůznější plody a dary přírody (kaštany, žaludy, barevné listí, popadané větvičky z borovice, šišky, klacíky se kterými potom tvořily hru nebo se nám ve třídě hodilo ke tvoření)
 • pozorovaly proměny v přírodě a počasí
 • podzimní práce lidí v parku (úklid listí, výměna kytiček u Ferdinandova pramene, výkopové práce – bagry, velká nákladní auta, traktory…)

Povídali jsme si s dětmi o prožitcích venku a o proměnách v přírodě

-     co nám nabízí podzim? Plody – jak je využíváme my, zvířata?

-     co se děje v přírodě? Na co má vliv? počasí, oblékání, nálady...

-     jak mohu přírodě na podzim pomoci – jak se mám chovat? Co škodí a naopak?

-     chování zvířat (tah -  glóbus, zásoby, zimní spánek,...)

Komunitní kruh:

-     jak se cítím (mám podzim rád? Co na něm mám rád? Co nerad?)

-     barvy podzimu – má oblíbená

-     co rád dělám na podzim?

Skládání podzimnách obrázků (různé náročnosti od 1-6 a různě rozstříhané)

-    předškoláci skládaly samostatně a ml děti s dopomocí svého staršího kamaráda

-    náročnost si vybíraly samy (hodnotily samy sebe-jakou náročnost zvládnou a

     když se nezdařilo, poradil jim kamarád nebo p.učitelky)

Všechny přírodniny, plody se nám hodily k našemu tématu a činnostem

Protože byla letos velmi velká úroda jablíček, děti si mohly vyzkoušet:

 • obtiskování půlky jablka „podzimní prostírka“
 • počítání jablíček, třídění do skupin „jablka ze stejného stromu“, podle barev a velikostí…
 • vzhled jablíček a rozdíly (pěkné, otlučené, se skvrnkami…)
 • ochutnávaly jablíčka z více stromů (poznávaly dle chuti – sladké,…)
 • cvičení a zpívání s jablíčkem „Maluje sluníčko, červené jablíčko“ atd…
 • Etika: darování jablíčka kamarádovi „Proč daruješ jablíčko? “
 • Komunitní Kruh: jak jsi se cítil, když ti někdo daroval jablíčko…

Listy

 • obtiskovaly listy, kreslily žilky na svůj papírový list, zapouštěly barvy a tvořily barevný list
 • Hlína - vyzkoušely si pracovat a modelovat s hrnčířskou hlínou

-    mačkání, válení,  krájení, modelování tvarů a zvířátek…

Kaštany

-  zkoušely nabírat kleštěmi, naběračkou a přendávat do jiné nádoby

-  počítat, třídit do skupin, zkoumat, cvičit s nimi

-  skládat z nich - obrázky na předkreslené šablony (jablko, hrušku, houbu, list...)

Tvořily a vyráběly papírové draky  

Vyrobit si dráčka, to je přece hračka.

Papír nůžky, provázek, drak je jako obrázek.

-    vystřihovaly, dolepovaly části obličeje, ocas, mašličky z fáborků…

 • k pohybovým hrám ve třídě (běh s drakem dle rytmu, poslech větru –silný-slabý, bouřka)
 • cvičily s fáborkem „drakův ocas“ samy vymýšlely cviky, bavilo je to
 • k výzdobě oken ve třídě

Říkaly básničky, zpívaly písničky s lehkým pohybem nebo dramatizací

 • Říjen. Vítáme podzim. Padá mlha na políčko.Listopad. Drak. Drakův frak
 • Podzimku, podzimku. Přišel podzim. Vyletěl si pyšný drak. Já jsem houba, houbička.

Příběhy:

 • „Proč opadávají na podzim listí“ povídání o příběhu, zapamatování
 • „Papíroví draci“  se zapojováním dětí do děje – pohybově, doplňovaly text - příběh, pomoc druhému, spolupráce…

Spolupracovaly ve skupinkách (2,5-6let)  na společném drakovy

Zadání bylo: Vytvořte společně draka „ať se vám líbí“ 

- každá skupinka dostala barevnou šablonu draka, kaštany, listy, větvičky,  

  klacíky, fáborky…

 • pokládaly přírodniny a tvořily drakův obličej, ocas a zdobily dle své fantazie
 • pracovaly celkem klidně na zemi, chodily si pro materiál a domlouvaly se kam co umístí
 • když měly hotovo, každá skupinka si postupně obešla všechny draky a podívala se co vytvořily další kamarádi, hodnotily se navzájem – velmi kladně a s úsměvem, že se jim ostatní draci moc líbí

Závěr:

 • Každý drak byl jiný (tak jako je každý člověk jiný, něco má hezčí něco méně)
 • Velmi se jim dařilo, měly fantazii (viz fotografie na webu)
 • Dalo jim práci vytvořit, bavilo je spolupracovat a hodnotit

Pranostiky : Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?    SNÍH

 • Sv. Martin přijel na bílém koni 11.11. (četli jsme si o tom, co to znamená, kdo byl sv. Martin a že to je začátek příprav na zimu  hodování po podzimní práci na poli, úroda...
 • Děti si mohly na sv. Martina zahrát, projet se na koni (maketa-koňská hlava na tyči)

      Píseň s pohybem: Už Martin na bílém koni…

      Přidali jsme hud. nástrojky a vznikla ve třídě veselá zábava a hodování!

 • A po víkendu si řekneme, zda sníh napadl a nebo ještě ne.

 

Od 19.listopadu nás čeká téma nové: Předvánoční čas u Krtečků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše druhé téma  

 „Dary podzimu – Krtečkův podzim“ pomalu končí…

 

Naše téma s dětmi prožíváme od 8.října do 16. listopadu.

 

Především u předškoláků (5-7 letých) jsme se zaměřovaly na kompetence:

-    aby kladly otázky, aktivně hledaly odpovědi

-    aby se nebály chybovat (d. je oceněno nejen za úspěch, ale i za snahu)

-    aby rozuměly slyšenému, slovně reagovaly, vedly smysluplný dialog

-    aby si uměly vytvořit svůj názor a vyjádřily jej

-    aby věděly, že svým chováním se podílí na prostředí, ve kterém žijí, že ho mohou ovlivnit

 

Cílem bylo:

 • rozvíjet a užívat všech smyslů
 • rozvíjet sebedůvěru a osobní spokojenost
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 

Úkolem všech dětí bylo (dle svých schopností, možností):

 

 • rozlišovat dle sluchu různé zvuky – hlasy zvířat, různé melodie, rytmus
 • zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, zopakovat ho
 • spolupracovat s ostatními, domluvit se na společném řešení
 • vyjadřovat a zachycovat skutečnosti ze svého okolí i svou představu prostřednictvím výtvar. doved.
 • všímat si změn v přírodě v souvislosti se změnami ročních období

 

Bylo to téma velmi bohaté a přínosné pro děti

 • tenhle podzim, pomalu celý říjen si děti užívaly „babí léto“ venku v přírodě nebo

      v parku

 • běhaly v listí, dělaly hromady z listí, skákaly do něj, vyhazovaly nad hlavu a volaly „prší“,

      smály se u toho a byly šťastné!

 • nahřívaly se na sluníčku, běhaly na louce…
 • sbíraly nejrůznější plody a dary přírody (kaštany, žaludy, barevné listí, popadané větvičky z borovice, šišky, klacíky se kterými potom tvořily hru nebo se nám ve třídě hodilo ke tvoření)
 • pozorovaly proměny v přírodě a počasí
 • podzimní práce lidí v parku (úklid listí, výměna kytiček u Ferdinandova pramene, výkopové práce – bagry, velká nákladní auta, traktory…)

 

Povídali jsme si s dětmi o prožitcích venku a o proměnách v přírodě

 • co nám nabízí podzim? Plody – jak je využíváme my, zvířata?

-     co se děje v přírodě? Na co má vliv? počasí, oblékání, nálady...

-     jak mohu přírodě na podzim pomoci – jak se mám chovat? Co škodí a naopak?

-     chování zvířat (tah -  glóbus, zásoby, zimní spánek,...)

Komunitní kruh:

-     jak se cítím (mám podzim rád? Co na něm mám rád? Co nerad?)

-     barvy podzimu – má oblíbená

-     co rád dělám na podzim?

 

Skládání podzimnách obrázků (různě náročné od 1-6 a různě rozstříhané)

-    předškoláci skládaly samostatně a ml děti s dopomocí svého staršího kamaráda

-    náročnost si vybíraly samy (hodnotily samy sebe-jakou náročnost zvládnou a

     když se nezdařilo, poradil jim kamarád nebo p.učitelky)

 

Všechny přírodniny, plody se nám hodily k našemu tématu a činnostem

 

Protože byla letos velmi velká úroda jablíček, děti si mohly vyzkoušet:

 • obtiskování půlky jablka „podzimní prostírka“
 • počítání jablíček, třídění do skupin „jablka ze stejného stromu“, podle barev a velikostí…
 • vzhled jablíček a rozdíly (pěkné, otlučené, se skvrnkami…)
 • ochutnávaly jablíčka z více stromů (poznávaly dle chuti – sladké, kyselé…)
 • cvičení a zpívání s jablíčkem „Maluje sluníčko, červené jablíčko“ atd…
 • Etika: darování jablíčka kamarádovi „Proč daruješ jablíčko? “
 • Komunitní Kruh: jak jsi se cítil, když ti někdo daroval jablíčko…

Listy

 • obtiskovaly listy, kreslily žilky na svůj papírový list, zapouštěly barvy a tvořily barevný list

Hlína - vyzkoušely si pracovat a modelovat s hrnčířskou hlínou

-    mačkání, válení,  krájení, modelování tvarů a zvířátek…

Kaštany

-  zkoušely nabírat kleštěmi, naběračkou a přendávat do jiné nádoby

-  počítat, třídit do skupin, zkoumat…

-  skládat z nich - obrázky na předkreslené šablony (jablko, hrušku, houbu, list apod.)

Tvořily a vyráběly papírové draky  

Vyrobit si dráčka, to je přece hračka.

Papír nůžky, provázek, drak je jako obrázek.

-    vystřihovaly, dolepovaly části obličeje, ocas, mašličky z fáborků…

 • k pohybovým hrám ve třídě (běh s drakem dle rytmu, poslech větru –silný-slabý, bouřka)
 • cvičily s fáborkem „drakův ocas“ samy vymýšlely cviky, bavilo je to
 • k výzdobě oken ve třídě

Říkaly básničky, zpívaly písničky s lehkým pohybem nebo dramatizací

 • Říjen. Vítáme podzim. Padá mlha na políčko.Listopad. Drak. Drakův frak
 • Podzimku, podzimku. Přišel podzim. Vyletěl si pyšný drak. Já jsem houba, houbička.

Příběhy:

 • „Proč opadávají na podzim listí“ povídání o příběhu, zapamatování si…
 • „Papíroví draci“  se zapojováním dětí do děje – pohybově, doplňovaly text - příběh, pomoc  

                                     druhému, spolupráce…

 

Spolupracovaly ve skupinkách (2,5-6let)  na společném drakovy

Zadání bylo: Vytvořte společně draka „ať se vám líbí“ 

- každá skupinka dostala barevnou šablonu draka, kaštany, listy, větvičky, klacíky, fáborky…

 • pokládaly přírodniny a tvořily drakův obličej, ocas a zdobily dle své fantazie
 • pracovaly celkem klidně na zemi, chodily si pro materiál a domlouvaly se kam co umístí
 • když měly hotovo, každá skupinka si postupně obešla všechny draky a podívala se co vytvořily další kamarádi, hodnotily se navzájem – velmi kladně a s úsměvem, že se jim ostatní draci moc líbí

Závěr:

 • Každý drak byl jiný (tak jako je každý člověk jiný, něco má hezčí něco méně)
 • Velmi se jim dařilo, měly fantazii (viz fotografie na webu)
 • Dalo jim práci vytvořit, bavilo je spolupracovat a hodnotit

Pranostiky : Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?    SNÍH

 • Sv. Martin přijel na bílém koni 11.11. (četli jsme si o tom, co to znamená, kdo byl sv.

      Martin a že to je začátek příprav na zimu  hodování po podzimní práci na poli, úroda

 • Děti si mohly na sv. Martina zahrát, projet s na koni (maketa-koňská hlava na tyči)

      Píseň s pohybem: Už Martin na bílém koni…

      Přidali jsme hud. nástrojky a vznikla ve třídě veselá zábava a hodování!

 • A po víkendu si řekneme, zda sníh napadl a nebo ještě ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše druhé téma  

 

„Dary podzimu – Krtečkův podzim

 pomalu končí…

 

Naše téma s dětmi prožíváme od 8.října do 16. listopadu.

 

Především u předškoláků (5-7 letých) jsme se zaměřovaly na kompetence:

-    aby kladly otázky, aktivně hledaly odpovědi

-    aby se nebály chybovat (d. je oceněno nejen za úspěch, ale i za snahu)

-    aby rozuměly slyšenému, slovně reagovaly, vedly smysluplný dialog

-    aby si uměly vytvořit svůj názor a vyjádřily jej

-    aby věděly, že svým chováním se podílí na prostředí, ve kterém žijí, že ho mohou ovlivnit

 

Cílem bylo:

 • rozvíjet a užívat všech smyslů
 • rozvíjet sebedůvěru a osobní spokojenost
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 

Úkolem všech dětí bylo (dle svých schopností, možností):

 

 • rozlišovat dle sluchu různé zvuky – hlasy zvířat, různé melodie, rytmus
 • zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, zopakovat ho
 • spolupracovat s ostatními, domluvit se na společném řešení
 • vyjadřovat a zachycovat skutečnosti ze svého okolí i svou představu prostřednictvím výtvar. doved.
 • všímat si změn v přírodě v souvislosti se změnami ročních období

 

Bylo to téma velmi bohaté a přínosné pro děti

 • tenhle podzim, pomalu celý říjen si děti užívaly „babí léto“ venku v přírodě nebo

      v parku

 • běhaly v listí, dělaly hromady z listí, skákaly do něj, vyhazovaly nad hlavu a volaly „prší“,

      smály se u toho a byly šťastné!

 • nahřívaly se na sluníčku, běhaly na louce…
 • sbíraly nejrůznější plody a dary přírody (kaštany, žaludy, barevné listí, popadané větvičky z borovice, šišky, klacíky se kterými potom tvořily hru nebo se nám ve třídě hodilo ke tvoření)
 • pozorovaly proměny v přírodě a počasí
 • podzimní práce lidí v parku (úklid listí, výměna kytiček u Ferdinandova pramene, výkopové práce – bagry, velká nákladní auta, traktory…)

 

Povídali jsme si s dětmi o prožitcích venku a o proměnách v přírodě

 • co nám nabízí podzim? Plody – jak je využíváme my, zvířata?

-     co se děje v přírodě? Na co má vliv? počasí, oblékání, nálady...

-     jak mohu přírodě na podzim pomoci – jak se mám chovat? Co škodí a naopak?

-     chování zvířat (tah -  glóbus, zásoby, zimní spánek,...)

Komunitní kruh:

-     jak se cítím (mám podzim rád? Co na něm mám rád? Co nerad?)

-     barvy podzimu – má oblíbená

-     co rád dělám na podzim?

 

Skládání podzimnách obrázků (různě náročné od 1-6 a různě rozstříhané)

-    předškoláci skládaly samostatně a ml děti s dopomocí svého staršího kamaráda

-    náročnost si vybíraly samy (hodnotily samy sebe-jakou náročnost zvládnou a

     když se nezdařilo, poradil jim kamarád nebo p.učitelky)

 

Všechny přírodniny, plody se nám hodily k našemu tématu a činnostem

 

Protože byla letos velmi velká úroda jablíček, děti si mohly vyzkoušet:

 • obtiskování půlky jablka „podzimní prostírka“
 • počítání jablíček, třídění do skupin „jablka ze stejného stromu“, podle barev a velikostí…
 • vzhled jablíček a rozdíly (pěkné, otlučené, se skvrnkami…)
 • ochutnávaly jablíčka z více stromů (poznávaly dle chuti – sladké, kyselé…)
 • cvičení a zpívání s jablíčkem „Maluje sluníčko, červené jablíčko“ atd…
 • Etika: darování jablíčka kamarádovi „Proč daruješ jablíčko? “
 • Komunitní Kruh: jak jsi se cítil, když ti někdo daroval jablíčko…

Listy

 • obtiskovaly listy, kreslily žilky na svůj papírový list, zapouštěly barvy a tvořily barevný list

Hlína - vyzkoušely si pracovat a modelovat s hrnčířskou hlínou

-    mačkání, válení,  krájení, modelování tvarů a zvířátek…

Kaštany

-  zkoušely nabírat kleštěmi, naběračkou a přendávat do jiné nádoby

-  počítat, třídit do skupin, zkoumat…

-  skládat z nich - obrázky na předkreslené šablony (jablko, hrušku, houbu, list apod.)

Tvořily a vyráběly papírové draky  

Vyrobit si dráčka, to je přece hračka.

Papír nůžky, provázek, drak je jako obrázek.

-    vystřihovaly, dolepovaly části obličeje, ocas, mašličky z fáborků…

 • k pohybovým hrám ve třídě (běh s drakem dle rytmu, poslech větru –silný-slabý, bouřka)
 • cvičily s fáborkem „drakův ocas“ samy vymýšlely cviky, bavilo je to
 • k výzdobě oken ve třídě

Říkaly básničky, zpívaly písničky s lehkým pohybem nebo dramatizací

 • Říjen. Vítáme podzim. Padá mlha na políčko.Listopad. Drak. Drakův frak
 • Podzimku, podzimku. Přišel podzim. Vyletěl si pyšný drak. Já jsem houba, houbička.

Příběhy:

 • „Proč opadávají na podzim listí“ povídání o příběhu, zapamatování si…
 • „Papíroví draci“  se zapojováním dětí do děje – pohybově, doplňovaly text - příběh, pomoc  

                                     druhému, spolupráce…

 

Spolupracovaly ve skupinkách (2,5-6let)  na společném drakovy

Zadání bylo: Vytvořte společně draka „ať se vám líbí“ 

- každá skupinka dostala barevnou šablonu draka, kaštany, listy, větvičky, klacíky, fáborky…

 • pokládaly přírodniny a tvořily drakův obličej, ocas a zdobily dle své fantazie
 • pracovaly celkem klidně na zemi, chodily si pro materiál a domlouvaly se kam co umístí
 • když měly hotovo, každá skupinka si postupně obešla všechny draky a podívala se co vytvořily další kamarádi, hodnotily se navzájem – velmi kladně a s úsměvem, že se jim ostatní draci moc líbí

Závěr:

 • Každý drak byl jiný (tak jako je každý člověk jiný, něco má hezčí něco méně)
 • Velmi se jim dařilo, měly fantazii (viz fotografie na webu)
 • Dalo jim práci vytvořit, bavilo je spolupracovat a hodnotit

Pranostiky : Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?    SNÍH

 • Sv. Martin přijel na bílém koni 11.11. (četli jsme si o tom, co to znamená, kdo byl sv.

      Martin a že to je začátek příprav na zimu  hodování po podzimní práci na poli, úroda

 • Děti si mohly na sv. Martina zahrát, projet s na koni (maketa-koňská hlava na tyči)

      Píseň s pohybem: Už Martin na bílém koni…

      Přidali jsme hud. nástrojky a vznikla ve třídě veselá zábava a hodování!

 • A po víkendu si řekneme, zda sníh napadl a nebo ještě ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše druhé téma 

 

„Dary podzimu – Krtečkův podzim pomalu končí…

 

Naše téma jsme s dětmi prožívaly od 8.října do 16. listopadu.

 

Především u předškoláků (5-7 letých) jsme se zaměřovaly na kompetence:

-    aby kladly otázky, aktivně hledaly odpovědi

-    aby se nebály chybovat (d. je oceněno nejen za úspěch, ale i za snahu)

-    aby rozuměly slyšenému, slovně reagovaly, vedly smysluplný dialog

-    aby si uměly vytvořit svůj názor a vyjádřily jej

-    aby věděly, že svým chováním se podílí na prostředí, ve kterém žijí, že ho mohou ovlivnit

 

Cílem bylo:

 • rozvíjet a užívat všech smyslů
 • rozvíjet sebedůvěru a osobní spokojenost
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 

Úkolem všech dětí bylo (dle svých schopností, možností):

 • rozlišovat dle sluchu různé zvuky – hlasy zvířat, různé melodie, rytmus
 • zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, zopakovat ho
 • spolupracovat s ostatními, domluvit se na společném řešení
 • vyjadřovat a zachycovat skutečnosti ze svého okolí i svou představu prostřednictvím výtvar. doved.
 • všímat si změn v přírodě v souvislosti se změnami ročních období

Bylo to téma velmi bohaté a přínosné pro děti

 • tenhle podzim, pomalu celý říjen si děti užívaly „babí léto“ venku v přírodě nebo

      v parku

 • běhaly v listí, dělaly hromady z listí, skákaly do něj, vyhazovaly nad hlavu a volaly „prší“,

      smály se u toho a byly šťastné!

 • nahřívaly se na sluníčku, běhaly na louce…
 • sbíraly nejrůznější plody a dary přírody (kaštany, žaludy, barevné listí, popadané větvičky z borovice, šišky, klacíky se kterými potom tvořily hru nebo se nám ve třídě hodilo ke tvoření)
 • pozorovaly proměny v přírodě a počasí
 • podzimní práce lidí v parku (úklid listí, výměna kytiček u Ferdinandova pramene, výkopové práce – bagry, velká nákladní auta, traktory…)

Povídali jsme si s dětmi o prožitcích venku a o proměnách v přírodě

 • co nám nabízí podzim? Plody – jak je využíváme my, zvířata?

-     co se děje v přírodě? Na co má vliv? počasí, oblékání, nálady...

-     jak mohu přírodě na podzim pomoci – jak se mám chovat? Co škodí a naopak?

-     chování zvířat (tah -  glóbus, zásoby, zimní spánek,...)

Komunitní kruh:

-     jak se cítím (mám podzim rád? Co na něm mám rád? Co nerad?)

-     barvy podzimu – má oblíbená

-     co rád dělám na podzim?

 

Skládání podzimnách obrázků (různě náročné od 1-6 a různě rozstříhané)

-    předškoláci skládaly samostatně a ml děti s dopomocí svého staršího kamaráda

-    náročnost si vybíraly samy (hodnotily samy sebe-jakou náročnost zvládnou a

     když se nezdařilo, poradil jim kamarád nebo p.učitelky)

Všechny přírodniny, plody se nám hodily k našemu tématu a činnostem

Protože byla letos velmi velká úroda jablíček, děti si mohly vyzkoušet:

 • obtiskování půlky jablka „podzimní prostírka“
 • počítání jablíček, třídění do skupin „jablka ze stejného stromu“, podle barev a velikostí…
 • vzhled jablíček a rozdíly (pěkné, otlučené, se skvrnkami…)
 • ochutnávaly jablíčka z více stromů (poznávaly dle chuti – sladké, kyselé…)
 • cvičení a zpívání s jablíčkem „Maluje sluníčko, červené jablíčko“ atd…
 • Etika: darování jablíčka kamarádovi „Proč daruješ jablíčko? “
 • Komunitní Kruh: jak jsi se cítil, když ti někdo daroval jablíčko…

 

Listy

 • obtiskovaly listy, kreslily žilky na svůj papírový list, zapouštěly barvy a tvořily barevný list

 

Hlína - vyzkoušely si pracovat a modelovat s hrnčířskou hlínou

-    mačkání, válení,  krájení, modelování tvarů a zvířátek…

 

Kaštany

-  zkoušely nabírat kleštěmi, naběračkou a přendávat do jiné nádoby

-  počítat, třídit do skupin, zkoumat…

-  skládat z nich - obrázky na předkreslené šablony (jablko, hrušku, houbu, list apod.)

 

Tvořily a vyráběly papírové draky  Vyrobit si dráčka, to je přece hračka. Papír nůžky, provázek, drak je jako obrázek.

-    vystřihovaly, dolepovaly části obličeje, ocas, mašličky z fáborků…

 • k pohybovým hrám ve třídě (běh s drakem dle rytmu, poslech větru –silný-slabý, bouřka)
 • cvičily s fáborkem „drakův ocas“ samy vymýšlely cviky, bavilo je to
 • k výzdobě oken ve třídě

 

Říkaly básničky, zpívaly písničky s lehkým pohybem nebo dramatizací

 • Říjen. Vítáme podzim. Padá mlha na políčko.Listopad. Drak. Drakův frak
 • Podzimku, podzimku. Přišel podzim. Vyletěl si pyšný drak. Já jsem houba, houbička.

 

Příběhy:

 • „Proč opadávají na podzim listí“ povídání o příběhu, zapamatování si…
 • „Papíroví draci“  se zapojováním dětí do děje – pohybově, doplňovaly text - příběh, pomoc 

                                     druhému, spolupráce…

 

Spolupracovaly ve skupinkách (2,5-6let)  na společném drakovy

 

Zadání bylo: Vytvořte společně draka „ať se vám líbí“ 

- každá skupinka dostala barevnou šablonu draka, kaštany, listy, větvičky, klacíky, fáborky…

 • pokládaly přírodniny a tvořily drakův obličej, ocas a zdobily dle své fantazie
 • pracovaly celkem klidně na zemi, chodily si pro materiál a domlouvaly se kam co umístí
 • když měly hotovo, každá skupinka si postupně obešla všechny draky a podívala se co vytvořily další kamarádi, hodnotily se navzájem – velmi kladně a s úsměvem, že se jim ostatní draci moc líbí

Závěr:

 • Každý drak byl jiný (tak jako je každý člověk jiný, něco má hezčí něco méně)
 • Velmi se jim dařilo, měly fantazii (viz fotografie na webu)
 • Dalo jim práci vytvořit, bavilo je spolupracovat a hodnotit

 

 

Pranostiky : Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?    SNÍH

 • Sv. Martin přijel na bílém koni 11.11. (četli jsme si o tom, co to znamená, kdo byl sv.

      Martin a že to je začátek příprav na zimu  hodování po podzimní práci na poli, úroda

 

 • Děti si mohly na sv. Martina zahrát, projet s na koni (maketa-koňská hlava na tyči)

      Píseň s pohybem: Už Martin na bílém koni…

      Přidali jsme hud. nástrojky a vznikla ve třídě veselá zábava a hodování!

 

 • A po víkendu si řekneme, zda sníh napadl a nebo ještě ne.