Jdi na obsah Jdi na menu
 


7b) Ohléhnutí za prosincovým tématem

14. 1. 2019

Ohlédnutí za prosincovým tématem

„Těšíme se na Vánoce a na zimu -   Předvánoční čas u Krtečků“

 

Téma probíhalo od 12. 11. do 21. 12. 2018

Především u předškoláků (5 – 7 let), ale i u ostatních dětí jsme se zaměřili na kompetence:

- aby se radovaly z toho, co samy dokázaly                 

- aby dokázaly vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými aj.)

- aby dokázaly chápat, že lidé jsou různí a byl tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Cílem bylo:

- rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) a produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování)

- rozvíjet společenský a estetický vkus

Úkolem všech dětí bylo:

- zapamatovat si melodii a jednoduché taneční kroky

- zachycovat a vyjadřovat své prožitky slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou i dramatickou improvizací

- požádat druhého o pomoc pro sebe i jiné dítě

- vyjádřit se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

- mít povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

Téma si děti užily se vším všudy…

- všímat si vánoční výzdoby ve městě

- sledovaly pozvolný příchod zimy, při pobytu venku volily zimní aktivity (stavění sněhuláků, příbytků ze sněhu, obrazce ve sněhu, koulování, házení na cíl…)

- společně připravovaly vystoupení k vánočnímu setkání s rodiči

- prožívaly příchod Adventu a tradice s ním spojené

- s nadšením zpívaly vánoční písně a koledy, doprovázely je pohybem – tancem, rtm. doprovodem

- recitovaly básně s vánoční tematikou

- vyráběly vánoční přání a svíčku ze včelího vosku pro rodiče

- společně jsme se těšily na Vánoce

… a všichni jsme si užili krásné vánoční setkání s rodiči…