Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Školní vzdělávací program Dětský svět je  rozpracován na 3 roky (2010-2013) a je členěn do 5 tématicky i barevně odlišných celků:

 

  

 

PŘÍRODA

 

 

 

"Poznávám a chráním"

 

 

 

§  Objevujeme svět a chápeme souvislosti živé a neživé přírody

 

§  Poznáváme ekosystém, vnímáme sounáležitost s přírodou

 

§  Vytváříme kladný vztah k přírodě

 

§  Rozhodujeme se s ohledem na přírodu

 

§  Orientujeme se v čase a ročním období

 

§  Ochraňujeme přírodu a pomáháme jí

 

 

 

TRADICE

 

                   „Vnímám umění“

 

 

 

§  Vnímáme estetické oblasti (Hudební, výtvarné, slovesné, dramatické)

 

§  Rozvíjíme jazykový a řečový projev

 

§  Vytváříme vztah ke knize

 

§  Rozvíjíme hudební a výtvarný cit

 

§  Slavíme společně tradice a svátky

 

 

 

       RODINA

 

      „Mám ji nejraději“

 

 

 

§  Respektujeme pravidla v rodině, chápeme odlišnosti

 

§  Vytváříme základní formy společenského chování

 

§  Používáme prožitkové učení  a vyjadřování pocitů

 

§  Jsme schopni  na určitou dobu odloučení od rodiny a uvědomění si samostatnosti

 

§  Učíme se chápat hodnotu věcí a vztahů

 

§  Chováme se obezřetně při setkání s neznámými

 

§  Začleňujeme se do skupiny, spolupracujeme, neubližujeme si, řešíme konflikty

 

 

 

       PLANETA ZEMĚ

 

       Hledám souvislosti (ekologie, člověk, technika, příroda)“

 

 

 

§  Učíme se chápat sounáležitost člověka, ekologie, techniky, vesmíru

 

§  Vytváříme povědomí o jiných národech a kulturách

 

§  Uvědomujeme si nestálost a změnu věcí

 

§  Hledáme konstrukční a grafická řešení

 

§  Chápeme možná rizika našich cest

 

§  Orientujeme se v prostředí, ve kterém žijeme

 

 

 

                  ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 

„Starám se o své zdraví“

 

 

 

§  Vedeme děti k uvědomění si sebe sama a jeho limitů

 

§  Rozvíjíme svobodné rozhodování

 

§  Respektujeme potřeby a tempo dětí

 

§  Poznáváme své tělo a jeho možnosti

 

§  Rozvíjíme úctu k sobě i druhému

 

§  Vytváříme povědomí o zdravém životním stylu

 

Upevňujeme návyky etického jednání

  

zpět