Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  "Barevný svět"  


        Hlavním cílem naší školy je spokojené, samostatné, aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené učit se, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Jako symbol našeho programu a mateřské školy jsme zvolili SLUNEČNICI. Tato květina představuje mnoho drobných semínek (dětí), které rostou a rozvíjí se v naší mateřské škole plné světla a porozumění (Slunečnice).


 

 

Hlavní myšlenky

-          Podpora vlastní identity

 

-          Hledání a nalézání různých cest při řešení problémů

 

-          Pozitivní motivace dítěte

-          Rozvíjení samostatnosti, odpovědnosti a komunikace

-          Poznávání a zájem o nové věci, tvořivost

 

Dlouhodobé  cíle  školy

 

  rozvíjení aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti
využívání přirozených životních situací k přirozenému učení
orientování dětí na zájem o učení a poznání
vedení děti ke zdravému životnímu stylu
pěstování a kultivování prosociálních vztahů 
vyjadřování vlastních  pocitů a názorů
denní využívání smyslového vnímání k přirozenému učení
denní využívání jazykových logopedických chvilek
vytváření  ekologického povědomí
sdílení zájmu, ale i odpovědnosti  za  společenství třídy, školy, města, prostředí
nabízení společných akcí pro rodiče, nadstandardní aktivity


                            Krátkodobé  cíle školy


vedení  dětí k samostatnému řešení  vzniklých či navozených situací
učení základním zdvořilostním návykům, úctě k práci druhých
uvědomování  si vlastní zodpovědnosti za své chování
každodenní zvládání sebeobsluhy a hygienických návyků
vedení  děti k citlivému vztahu k přírodě, k živým bytostem i k věcem

 

pokračování